Club Contributie

Contributies MHCO 2023-2024

Onderstaande contributies gelden voor het seizoen 2023-2024 en zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.


Contributies MHCO 2023-2024


AUTOMATISCHE INCASSO
LIDMAATSCHAP GEBOREN TUSSEN
JA NEE
Senioren
(>= 18 jaar) € 355 € 370
Trimhockey
senioren € 230
€ 245
DUO - lidmaatschap - senioren
senioren € 265
€ 280
Trainingslid - senioren
senioren € 230 € 245
Studentenlid: voor 15-9 bewijs mailen ad penningmeester
75% van de contributie
Junioren Onder 18
1-10-'05 en 30-9-'07
€ 330
€ 345
Junioren Onder 16
1-10-'07 en 30-9-'09
€ 330 € 345
Junioren Onder 14
1-10-'09 en 30-9-'11
€ 320
€ 335
Junioren Onder 12
1-10-'11 en 30-9-'13
€ 320
€ 335
Jongste Jeugd Onder 10
1-10-'13 en 30-9-'14 € 260 € 275
Jongste Jeugd Onder 9
1-10-'14 en 30-9-'15 € 260
€ 275
Jongste Jeugd Onder 8 1-10-'15 en 30-9-'16
€ 210 € 225
Jongste Jeugd Onder 7
1-10-'16 en 30-9-'18
€ 65
€ 80
Trainingslid - junioren junioren 75% van de contributie
Zaalhockey (competitie)
-- € 95
€ 110
Zaalhockey (jongste jeugd)
-- 50
€ 65
Niet-spelend lid
-- € 115
€ 130
Entreebedrag nieuwe leden (per lid) -- € 50
€ 50
Toeslag prestatieteams
O14-1 t/m H1/D1 € 50 € 50Compensatie te laat opzeggen
(na 30 april)
-- mei, juni, juli: € 50
aug, sept: € 100
later: volledige contributie
Stornering automatische incasso
(bij 2e stornering per seizoen, per betaler)
-- € 25

Proeftrainen
Dit kan gedurende een proefperiode van vier weken, waarin je 'proeflid' bent. Meespelen met KNHB wedstrijden is dan (nog) niet geoorloofd. Wanneer je gebruik maakt van 4x vrijblijvend meetrainen brengen we je graag nog van het volgende op de hoogte: nadat je vier keer hebt kunnen deelnemen aan trainingen, wordt het proeflidmaatschap automatisch omgezet in een lidmaatschap, tenzij je anders aangeeft. Je ontvangt hierover geen verdere communicatie. 

Studentenlidmaatschap
Voor studenten geldt een korting van 25%, mits vóór 15 september een kopie van de collegekaart wordt overlegd. Mail: [email protected]. Het studentenlidmaatschap geldt voor seniorenleden die een dagopleiding MBO, HBO of WO volgen.

Toeslag prestatieteams
Voor jeugdleden die spelen in eerstelijnsteams (JO18-1, MO18-1, JO16-1, MO16-1, JO14-1, MO14-1) geldt een toeslag van50,00 per seizoen.


Gelrepas
Bij MHCO heb je de mogelijkheid om, wanneer je deze in je bezit hebt, gebruik te maken van een Gelrepas. Je dient jaarlijks vóór 1 september een kopie van de kaart aan de penningmeester te verstrekken. Je ontvangt dan tijdens de reguliere factureringsronde een factuur. Op de betaling breng je de bijdrage namens de gemeente o.b.v. de Gelrepas in mindering.


Opzegtermijn
Te laat opzeggen geeft betalingsverplichting. Je opzegging moet uiterlijk 30 april bij ons bekend zijn en per mail, met vermelding van naam, geboortedatum en reden van opzegging. Je ontvangt per mail een bevestiging van de opzegging. Alleen dan is deze opzegging geldig.
Mailadres: [email protected]

De bedragen die je MHCO verschuldigd bent bij te laat opzeggen: zie tabel.
AUTOMATISCHE INCASSO EN TERMIJNBETALING

Zoals bekend werkt MHCO met het softwarepakket LISA. Dit pakket maakt het mogelijk ook de contributies op een meer flexibele wijze te innen.
Omdat we weten dat het in één keer betalen van de jaarlijkse contributienota voor (bijna) iedereen een flinke aanslag is op de portemonnee, is het mogelijk om de contributie in termijnen te betalen. Voorwaarde hierbij is wel dat er een machtiging voor een automatische incasso is afgegeven. Dit kun je al direct aangeven op het inschrijfformulier of via het formulier "Machtiging Automatische Incasso" dat je kunt downloaden door in te loggen via www.hockeyoosterbeek.nl in "Mijn Team" en daar de route > Club > Documenten > Contributieregeling >"Machtigingsformulier MHCO".


BETALING PER AUTOMATISCHE INCASSO (in termijnen
):

Het is mogelijk om in termijnen te betalen, mocht je dit willen mail dit dan naar: [email protected].
Nota bene: tussen elke termijn zit ongeveer 2 maanden tijd.

BETALING ZONDER AUTOMATISCHE INCASSO
Mocht je niet per automatische incasso willen betalen dan kan dit uiteraard. Betalen in termijnen is dan echter niet mogelijk, omdat dit MHCO veel extra werk kost. En bij betaling zonder automatische incasso wordt per factuuradres een administratietoeslag van € 15,00 in rekening gebracht.