INSCHRIJFFORMULIER MHC OOSTERBEEK


MHCO wijst u op de volgende van toepassing zijnde documenten:
- MHCO Inschrijfvoorwaarden en Huishoudelijk reglement
- MHCO Privacyverklaring
Klik op een link om de documenten in te zien.

Wanneer u gebruik maakt van onze exclusieve aanbieding voor 4x vrijblijvend meetrainen brengen we u graag op de hoogte van het volgende: nadat u vier keer heeft kunnen deelnemen aan trainingen, wordt uw proeflidmaatschap automatisch omgezet in een lidmaatschap, tenzij u anders aangeeft. U ontvangt hierover geen verdere communicatie. Mocht u besluiten niet door te gaan, laat het ons weten: [email protected]

NB: de penningmeester gebruikt de inschrijfformulieren alleen als bewijs van instemming voor de incasso. Daarvoor is wel hard copy nodig voor de bank.
Bij vragen mail: [email protected]~~~ LID WORDEN VAN MHC Oosterbeek ~~~
Eerder al een keer lid geweest van MHCO? >>
  >> in dat geval betaalt u niet opnieuw inschrijfkosten: stuur een mail naar [email protected] dat u weer lid wilt worden MET EVENTUELE OPMERKINGEN / WIJZIGINGEN NAW/T/M/REK.NR./TENAAMSTELLING >> U HOEFT DAN DIT FORMULIER NIET IN TE VULLEN

 
1. Voorwaarden en regels
Lees eerst de voorwaarden en regels, zie de links hierboven
2. Inschrijven
  Lees de instructies bij 3. "Volledig invullen" en vul het inschrijfformulier in

 
3. Volledig invullen
  Op basis van uw inschrijving wordt contact met u opgenomen. Alleen volledig ingevulde inschrijvingen worden door ons in behandeling genomen. De velden met * zijn verplichte velden. Pas als deze zijn ingevuld is het mogelijk het formulier te verzenden. Denk er ook aan de akkoordverklaring in te vullen onderaan en het formulier hard copy PER POST naar de penningmeester op te sturen (nodig voor de bank)

 
Nota bene: inschrijving staat NIET gelijk aan een lidmaatschap van MHCO
  Uw lidmaatschap wordt pas effectief op het moment dat uw inschrijving is bevestigd door onze ledenadministratie. Nieuwe leden verplichten zich mee te werken aan de uitvoering van een toekomstig automatisch incasso

 
Inschrijven als
   
Persoonlijke gegevens
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
   
Contactinformatie
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financiele gegevens
   
 
   
 
Algemene Informatie Ouders / Seniorleden
  Om de aanmelding van u, uw zoon of dochter zo goed mogelijk te kunnen beoordelen verzoeken wij u vriendelijk de volgende vragen zo goed en nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. De vragen gaan allereerst over de hockeyervaring van de inschrijvende persoon en vervolgens de spelsoort waar u of uw kind zich voor wil opgeven. Aansluitend vragen wij welke vrijwilligerstaken u gaat vervullen

 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
VRIJWILLIGERSWERK BINNEN MHCO
  MHCO is een middelgrote vereniging waar het credo 'vele handen maken licht werk' volledig opgaat

 
Vandaar dat van ieder lid*) wordt verwacht zich aan te melden voor een vrijwilligerstaak
  *) bij jeugdleden wordt deze taak door een van de ouders/verzorgers verricht

 
   
   
   
Ons bestuur/commissieleden kunnen u benaderen ivm te vervullen vrijwilligerstaken
Sponsoring
   
   
Opmerkingen
   
Wijzigingen in betalings-, adres-, mail- en telefoongegevens graag te allen tijde doorgeven aan de ledenadministratie
4. Accordering
  Hierbij bevestig ik deze inschrijving en ga ik akkoord met het verschuldigd inschrijfgeld, de toekomstige contributie en, indien hierboven aangegeven, de automatische incasso. Tevens geef ik MHCO toestemming om bovenstaande persoonsgegevens en gegevens en beeldmateriaal dat gedurende het lidmaatschap over mij / mijn kind door MHCO worden verzameld, te beheren en bewaren conform wettelijke gestelde richtlijnen

 
   
5. Voltooi de inschrijving door -na het klikken op "Volgende stap"- op het einde van het formulier op "Bevestigen" te klikken
  NB VERLAAT DIT SCHERM NIET MET KRUISJE IN UW BROWSER

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.