Corona Sep
17

MHCO - corona update - 17 sept 2020

Nieuws afbeelding Beste leden en ouders,

Het corona-spook steekt weer akelig de kop op en de situatie op het Dorenweerd College plaatst ons als bestuur van MHCO in een zeer lastig parket.

Enerzijds is de keuze van het Dorenweerd College om hele klassen waarin personen zaten bij wie corona is vastgesteld thuis te houden zeer begrijpelijk. De GGD is vaak nog bezig met het bron- en contactenonderzoek en dus kan niet uitgesloten worden dat er personen die nog niet zijn gebeld wellicht nog wel het verzoek gaan krijgen dat ze in quarantaine moeten omdat ze een verhoogd risico hebben. Daarnaast is het te verwachten dat dit een effectieve manier kan zijn om de uitbraak op de school in te dammen of zelfs te stoppen.

Anderzijds wijkt het Dorenweerd College op dit punt eenvoudigweg af van de GGD en RIVM richtlijnen. Als je zelf niet in de buurt bent geweest van een besmet persoon (minder dan 1.5m gedurende tenminste 15 min of echt fysiek contact), dan val je in de zogeheten categorie ‘overige niet nauwe contacten’ en mag je gaan en staan waar je wilt (binnen de 1.5m samenleving). Daarmee mogen de kinderen uit deze categorie, en dus uit de betreffende klassen voor zover ze niet door de GGD zijn gebeld om in quarantaine te gaan, conform de GGD/RIVM richtlijnen gewoon hockeyen. Dat is ook de lijn die de KNHB aanhoudt.

Ik denk dat iedereen wel een unheimisch gevoel kan hebben bij het idee dat kinderen die in een klas op 2m van een corona besmet persoon hebben gezeten effectief op grond van de GGD/RIVM richtlijnen gelijk worden behandeld met iemand die in Noord-Groningen woont waar zo goed als geen besmettingen zijn geweest. Echter, deze richtlijnen zijn opgesteld met behulp van de deskundigen van Nederland op het gebied van infectieziektes en daar zal (mag je aannemen) toch goed zijn nagedacht over de implicaties daarvan. Daarnaast, als iedereen zelf (afwijkende) regels gaat stellen, zijn die nieuwe regels op zichzelf ook telkens arbitrair en voor discussie vatbaar en waar trek je dan de grens telkens, wetende dat we vooralsnog moeten leren leven met deze ziekte ook in onze directe omgeving.

We begrijpen dat we het als bestuur in deze nooit voor iedereen goed zullen doen. We hebben het hier intern uitvoerig over gehad en de meningen zijn verdeeld. Dat zal onder de leden vast niet anders zijn. We willen als club natuurlijk ook niet bekend staan als de nieuwe corona brandhaard in het oosten van het land. Echter, om een behoorlijk grote groep leden uit te sluiten van het hockeyen voor een langere tijd, terwijl dat formeel volgens de richtlijnen niet hoeft, en daarmee ook hun teamgenoten te treffen (want die staan soms nog maar met een half team op het veld) is ook niet zonder gevolgen. Het trekken van afwijkende grenzen schept daarnaast een precedent, dat naar verwachting het hockeyen nog veel vaker onmogelijk zal gaan maken of kan leiden tot verdere goedbedoelde maar arbitraire keuzes die tot verwarring kunnen leiden.

Dit alles afwegende hebben we besloten dat de kinderen en andere leden die behoren tot de groep‘overige niet nauwe contacten’ vanaf dit weekend gewoon mogen spelen. Dit gaat in op zaterdag 19 september aanstaande en geldt dan dus ook voor de scholieren van het Dorenweerd College die deze week niet mogen komen trainen op de club (dat houden we nog even vast tot en met vrijdag) maar niet in quarantaine hoeven. Dit uiteraard wel onder de voorwaarden zoals die voor ons allen gelden, namelijk dat we onze gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, dus neem je verantwoordelijkheid!

Ondanks het feit dat dit besluit volledig in lijn is met het beleid van overheidswege, begrijpen we dat dit besluit wellicht tot onrust of onvrede kan leiden bij leden of ouders, bijvoorbeeld met betrekking tot rijbeurten. Mocht je in dat kader behoefte hebben aan overleg, laat het ons weten. Je kan de onderstaande bestuurders hier in ieder geval altijd even over benaderen.

 

Hopende op jullie begrip voor onze keuze in dit dilemma.

Met een sportieve groet

Namens het bestuur

Gwen Vriesema                         
Voorzitter               
T: 0643935066     
                          
Margreet van Zee 
Jongste Jeugd & Communicatie
 T: 0612615697

Marije Ruysch
Secretaris
T: 0621567530


Rogier Tolboom          
Accommodatie          
T: 0652397518 

Ruben Brager  
TC & senioren
      
T: 0655772331