Algemene Ledenvergadering Jul
6

ALV MHCO dinsdag 12 juli 2022

Nieuws afbeelding
ALV MHCO dinsdag 12 juli 2022

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van MHCO uit voor de algemene ledenvergadering van MHCO die zal worden gehouden op 12 juli om 20.30 uur. De vergadering zal live in het clubhuis van MHCO plaatsvinden. Deze ALV is het vervolg op de ALV van 13 december 2021. Aanmelden voor deelname aan deze ALV kan tot 8 juli 2022 via het versturen van een email aan [email protected].

Agenda

 
1. Opening en Welkom

2. Mededelingen bestuur

3. Goedkeuring concept notulen ALV 13 december 2021

4. Financieel
     - jaarlijkse vaststelling contributies
     - het goedkeuren van de begroting voor seizoen 2022-2023

5. Benoemen kascommissie
     – André Hermsen en Siebren de Jong

6. Voordragen nieuw erelid Caroline Tissing

7. Update commissies

8. Rondvraag en sluiting

 
De concept notulen van de ALV van 13 december 2021 worden gepubliceerd op het afgeschermde deel van de website van MHCO. Mocht u de begroting voor seizoen 2022-2023 alvast in willen zien voor de vergadering, dan kan je dat via mail aanvragen: [email protected].


Wij verwelkomen u graag tijdens de ALV.

Namens het bestuur,

Marije Ruysch-Koster Secretaris MHCONB. We zijn dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de volgende functies:

-       Coördinator bar zaterdag & zondag

-       Wedstrijdsecretaris jongste jeugd en junioren (functiebeschrijving zie apart bericht op site/app)

Als bijlage bij deze uitnodiging voor de ALV is te vinden de functiebeschrijving voor "Coördinator bar zaterdag & zondag". Kijk s.v.p. tevens naar het bericht "Functiebeschrijving  Wedstrijdsecretaris jongste jeugd en junioren".
Bijlage
Mijn Team Inschrijven nieuwe leden Proeftrainen

Vandaag jarig

Femke Frankema
Charlotte Koster-Snethlage

Hoofdsponsors

Sponsors

Agenda

Nog geen agenda punten.